ABOUT US


บริการของเรา SERVICE

รับออกแบบ ก่อสร้าง อาคาร โรงงาน ออฟิศ บ้าน คอนโด และสถาปัตยกรรม ฯลฯ รับเหมาต่อเติม ซ่อมแซมปรับปรุง ตกแต่งภายใน และงานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ครบวงจร

วิสัยทัศน์บริษัท
VISION

พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

พันธกิจ MISSION

บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์และยุติธรรมแก่ลูกค้า เพราะลูกค้าคือผู้ร่วมสร้างบริษัทฯเรา


รับออกแบบ ก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ฯลฯ รับเหมาต่อเติม รับสร้างบ้าน รับออกแบบตกแต่งต่อเติม ครบวงจร 
065 940 3196